Raf Ömrünü Arttırmak İçin Yeni Yaklaşımlar


TU Graz’daki Çevre Biyoteknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar ile Avusturya Endüstriyel Biyoteknoloji Merkezi HWT (hot water treatment) ve biyokontrol organizmalarının birlikte kullanılmasıyla organik elmanın raf ömrünü önemli ölçüde artıran bir yöntemi başarıyla test etmişlerdir.

Çalışmada yer alan araştırmacı ve doktora öğrencisi Birgit Wassermann, “Organik elmaları, çürütücü organizmalar ile bulaştırıp, daha sonra sıcak su uygulaması ile bizim tasarladığımız biyokontrol ajanları uyguladık.  Bu birleşik metot bize, hasat sonrası patojenleri tamamen öldürmemize ve bu yöntem uygulanan elmaların yaklaşık% 60’ında enfeksiyon çapını maksimum seviyeye düşürmemize imkan sağladı” dedi.

Araştırmacılar, çalışmada HWT (sıcak su uygulaması) metoduyla elmanın endüstriyel ölçekte patojen enfeksiyonunu azalttığı ve fungal organizmalar üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. HWT’yi biyolojik kontrol ajanlarıyla birlikte uygulanan küçük ölçekli depolama deneyleri, elmanın hasat sonrası bozulmasını azaltmak için kullanılan metodu kayda değer bir şekilde kabul ediyor. Ayrıca, meyvelerin yerli mikrobiyomda işlenmesi, biyolojik kontrol yaklaşımı için gelecek vaat eden ve taze depolanmış ürünlerin hasat sonrası bozulmasını önlemek için sürdürülebilir bir uygulamadır.

 Kaynak: https://www.ift.org/