Baldaki Antibiyotik Kalıntıları


Bal ve bal ürünlerindeki antibiyotik kalıntılarının izlenmesi, bu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki potansiyel risklerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu veriler, arıcılık sırasında uygulanan antibiyotik tedavisi hakkında bir fikir vermektedir ve potansiyel çevre kirliliğinin antibiyotik kalıntılarıyla değerlendirilmesini sağlar. Bu yazıda, balda potansiyel olarak mevcut olan farklı antibiyotiklerin ve ayrıca arı ürünlerindeki, özellikle baldaki antibiyotiklerin maksimum kalıntı sınırları anlatılmıştır. Balda kabul edilebilir asgari kirletici konsantrasyonlarının doğru, kesin ve güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlayacak olan katı izleme sisteminin ve analitik yöntemlerin onaylanmasının önemini vurgulamak önemlidir.

Bal, hem beslenme hem de tıbbi amaçlar için yaygın olarak kullanılan doğal bir üründür. Arı ürünleri mineraller, antioksidanlar ve basit şekerler bakımından zengindir. Balın hem enzimatik hem de enzimatik olmayan antioksidanlar açısından zengin olduğu bilinmektedir.Bal, meyvelerin ve sebzelerin kızarması ve etteki lipid oksidasyonu gibi gıdalarda zararlı oksidasyon reaksiyonlarını önleyebilir, ayrıca gıda kaynaklı patojenlerin ve gıda bozulmasına neden olan mikroorganizmaların büyümesini inhibe edebilir. Son yıllarda, arı kimyasalları, sentetik kimyasal ilaçların kullanımıyla sıkça karşılaşılan yan etkilerden bağımsız olarak yeni tedavilerde kullanılabilecek temel bir doğal kaynak olarak ilgi görmeye başlamıştır.

Temel bal kalitesi parametrelerinin yanı sıra, bal güvenliğinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Baldaki çevresel kirleticiler ağır metaller, radyoaktif izotoplar, organik kirleticiler, pestisitler, patojenik bakteriler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar içerir. Baldaki antibiyotik kalıntıları çoğunlukla çevre kaynaklı olup temelde arıcılık uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Arıcılık uygulamaları ile ilgili ana kirletici maddeler akarisitler ve arı hastalıklarının kontrolü için kullanılan antibiyotiklerdir. Bu antibiyotikler tetrasiklinler, streptomisin, sülfonamidler ve kloramfenikol içerirler.

Tüketicileri korumak için birçok ülke bu ilaçlar için kabul edilebilir tolerans seviyeleri belirlemiştir. Bu nedenle,uygun özgüllük, duyarlılık ve basitlik uygun bir analitik tekniği oluşturmak için gereklidir. Bu kontrol veteriner halk sağlığı alanında en önemli konulardan biridir.Antibiyotik tayini için çok az farklı yöntem vardır, bu nedenle, en uygun tekniğin seçimi, ilgili laboratuvar hükümlerinin gerekliliklerini ve kapasitelerini göz önünde bulundurarak değerlendirilmelidir. Ayrıca bal numunelerinde Tetrasiklin ve Kloramfenikol gibi antibiyotik kalıntılarının tespiti için hızlı test kitleri de mevcuttur. Bu bal testleri kolloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayanır ve 15-30 dakikada sonuç vermektedir.

Kirlenme Kaynakları ve Baldaki Antibiyotikler

Antibiyotik kalıntıları, Amerikan Foul Brood’u (AFB, Paenibacillus larvaları) veya Avrupa Foul Brood’u (EFB, Melissococcus plutonius) gibi yavru hastalıklarına karşı tedavilerden, ayrıca bazı bakteriyel ve protozoan hastalıklardan ve ayrıca nostoza karşı profilaktik tedaviden kaynaklanabilir.

Balda aşağıdaki antibiyotikler tespit edilmiştir :

  • Sülfonamidler: sülfathiazol, sülfametazin, sülfametoksazol, sulfanilamid, sulfadiazin, sulfamerazin, sulfadimetoksin;
  • Aminoglikozitler (AG’ler): streptomisin;
  • Tetrasiklinler (TC’ler): tetrasiklin (TC), oksitetrasiklin (OTC), klorotetrasiklin (CTC), doksisiklin (DC);
  • Amphenicols: kloramfenikol (CAP);
  • Beta-laktamlar (penisilin);
  • Makrolidler: tylosine, eritromisin.

Baldaki antibiyotik kalıntılarının varlığı, tüketicilerdeki mikrobiyel suşların ilaç direncinin artmasına neden olabilir ve sonuç olarak bazı aşırı duyarlı kişilerde alerjik veya toksik reaksiyonlara neden olabilir. Artan halk sağlığı tehditleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün antimikrobiyal direncin insan sağlığına en büyük üç tehditten biri olduğunu ilan etmesini sağlamıştır.

Kaynak: link.springer.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir